top of page

Klubbstyret

Her presenterer vi klubbens styre med deres viktigste ansvarsområder. BSK er en klubb bygget på frivillighet og klubben ønsker seg flere som kan bidra med stort og smått. Det er bare å ta kontakt med en av oss eller sende en mail til  admin@baerumkarate.no

Styret BSK 4 full size.jpg

Fra venstre: Kari Guldteig, Lena Engh, Kjetil Wæthing, Martin Eian, Christer Farstad

Kjetil Wæthing

Styreleder

Ansvar for bl.a:

 • Klubbens ledelse, regnskap og økonomi

 • Bindeledd mellom styret og instruktører

 • Klubbens representant mot offentlige organer, JKA og andre klubber 

 • Bank og utbetalinger

 • Leie av lokaler, forsikringer og andre administrative avtaler

Christer Farstad

Nestleder

Ansvar for bl.a.:

 • Markedsføring og hjemmeside

 • Offentlige og private tilskuddsordninger

 • Dugnadsgrupper til BSK’s arrangementer, interne og eksterne

Kari Guldteig

Styremedlem

Ansvar for bl.a:

 • Adminmail for klubben

 • Medlemsadmin & BSK medlemsportal

 • Oppfølging av kontingenter

 • Oversikt over arrangementer

 • Administrativ oppfølging av Elitegruppen

 • Distribusjon av informasjon til klubbens medlemmer

 • Ansvarlig for klubbkolleksjon

 • Kontaktperson til revisor/regnskapsfører.

Martin Eian

Styremedlem

Ansvar for bl.a:

 • Arrangementansvarlig

 • Ansvar for BSK Gasshuku

 • Styresekretær

 • NIF rapportering

Lena Engh
Styremedlem

Ansvar for bl.a.:

 • Sponsoransvarlig

 • BSK i sosiale medier, nærmiljø og media.

 • Følge opp og bistå BSK’s Ungdomsgruppe.

 • Onboarding av nye medlemmer

bottom of page