top of page

KARATELEKSIKON

Allerede fra første instruksjonstimen stifter du bekjentskap med japanske ord og uttrykk som brukes i karate. Med tiden så lærer man seg hva de ulike uttrykkene betyr, selv om det i begynnelsen kan virke forvirrende. Her følger et utvalg av de ulike frasene og ordene, så nå er det bare å pugge i vei!


START- og AVSLUTNINGSTERMINOLOGI

 • Seiza: Knele

 • Mokuso: Lukke øynene og meditere, tenke over dagens økt og teknikker eller tømme hjernen for tanker før trening.

 • Kaimoku eller mokuso yame: Åpne øynene og avslutt meditasjonen.

 • Shomen ni rei: Vi hilser mot dojoens shomen. I Japan har de som regel et hellig skrin, samt flagg og eller bilder av Dojo Kun på denne veggen som kalles hovedveggen. Denne hilsen foregår i stillhet.

 • Sensei eller Shihan ni rei: Vi hilser på sensei, bukker mot ham og sier OSS! Er det flere senseier/instruktører, sier man Sensei gata ni rei!

 • Otaga ni rei: Alle hilser på hverandre.

 • Yoi: “Klar”


TEKNIKKER

 • Ate: Støtteknikk

 • Geri: Spark

 • Tsuki: Slag (flertall)

 • Zuki: Slag (entall)

 • Uchi: Teknikk i bue

 • Uke: Blokk

​ 

SLAG​

 • Agezuki: Slag oppover (seiken, det vil si at man treffer målet med slaghåndens to knoker, langfinger og pekefinger)

 • Gyakuzuki: Når man slår med motsatt knyttneve i forhold til det fremste beinet (for eksempel: høyre bein / venstre knyttneve.

 • Hiraken zuki: Slag med de “fremste” knokene (nest ytterste leddene)

 • Ippon-ken zuki: “En knoke” slag

 • Kagezuki: Et slag som utføres som en «hook».

 • Mawashizuki: Svingslag

 • Morote zuki: Dobbelt slag

 • Oizuki: Når man slår med samme knyttneve som det fremste benet (for eksempel: høyre bein / høyre knyttneve).

 • Seiken zuki: Når man slår og treffer med håndens to største knoker (langfinger/pekefinger).

 • Tateken zuki: Slag med vertikal knyttneve og treffer med seiken.

 • Urazuki: Kan sammenlignes med en «uppercut».

 • Yamazuki: Dobbeltslag (formet som en vertikal u og som utføres blant annet kataen Bassai Dai).


SPARK

 • Ashi barai: Feiing av foten

 • Gyakumawashigeri: Omvendt rundspark

 • Hiza geri: Spark med kneet.

 • Kakato geri: Spark med hælen.

 • Maegeri: Spark rett fremover med bakerste fot.

 • Kizami maegeri/Maeashigeri: Spark rett fremover med fremste fot.

 • Mawashigeri: Rundspark.

 • Mikazukigeri: Spark i “halvsirkel” fremover med innsiden av foten.

 • Sokuto geri: Spark hvor man treffer med fotkanten.

 • Tobi geri: Flyve- eller hoppe spark.

 • Uramawashigeri: Omvendt rundspark med undersiden av foten/hæl.

 • Ushiro geri: Bakover spark.

 • Ushiromawashigeri: Rundspark bakover.

 • Yoko geri: Sidespark.


BLOKKERINGER​

 • Age uke:Blokk oppover.

 • Barai uke: Sveip blokk.

 • Chudan uke: Blokk for midtre kroppsdeler.

 • Gedan barai: Blokk for nedre kroppsdeler.

 • Jodan uke: Blokk for øvre kroppsdeler (hode/hals).

 • Haishu uke: Blokk med baksiden av åpen hånd.

 • Haito uke: Blokk med siden av hånden (pekefinger).

 • Kakiwake uke: V blokk (med begge armene).

 • Kentsui uke: Blokk med undersiden av knyttneven.

 • Ko uke: Blokk med oversiden av vristen (hånd/håndledd).

 • Kosa uke: Blokkering med begge armer i kryss.

 • Mawashi uke: Rund blokk.

 • Mine uke: “Ledende” blokk med baksiden av hånden.

 • Morote uke: Dobbelblokk.

 • Namiashi uke: Blokk med innsiden av foten.

 • Ninoude uke: Overarmsblokk.

 • Osae uke: Blokk nedover (med håndflaten).

 • Sasae uke: Assistert blokk.

 • Shotei uke: Blokk med nedre del av håndflaten.

 • Shuto uke: Håndkantblokk.

 • Soto uke: Blokk fra utsiden og innover.

 • Sukui uke: Blokk med håndflaten nedenfra og opp.

 • Yoko uke: Blokk til siden.

 • Ura uke: Blokk med baksiden av hånden.

 • Ude uke: Underarms- blokk.

 • Uchi uke: Blokk fra innsiden og utover (fra motsatt hofte).

 • Wa uke: “Sirkel” blokk.


RETNINGER

 • Age: Oppover/Oppadgående.

 • Fumikomi: Trampe nedover.

 • Gyaku: Motsatt.

 • Hidari: Venstre.

 • Kage: Krok (“hook”).

 • Mae: Front.

 • Mawashi: Rundt.

 • Mawatte: Vending.

 • Migi: Høyre.

 • Otoshi: Nedover.

 • Tobi: Hoppe/Fly.

 • Zenkutsu: Forover.

 • Yoko: Sidelengs, til siden.

 • Ushiro: Bakover.


NAVN PÅ STILLINGER

 • Hachiji dachi

 • Han zenkutsu dachi (halv zenkutsu dachi)

 • Heiko dachi

 • Heisoku dachi

 • Kosa dachi (“Kryss stilling”)

 • Kokutsu dachi

 • Moto dachi

 • Musubi dachi

 • Naihanchin dachi

 • Nekoashi dachi

 • Renoji dachi

 • Sagi dachi (“ett bens stilling”)

 • Sanchin dachi

 • Shiko dachi

 • Sokkutsu dachi

 • Uchihachiji dachi

 • Zenkutsu dachi

 • Zu dachi

 • Hangetsu dachi

​​

GENERELL TERMINOLOGI 

 • Barai: Sveip.

 • Bunkai: Applikasjoner/tolkning av de ulike teknikkene i en kata.

 • Dachi: Stilling.

 • Dojo: Treningsrom. Deles inn i forskjellige deler: Joza/Shomen som er navn for hovedveggen, Shimoza (nederste veggen), Joseki (den høyre veggen) og Shimoseki (den venstre veggen). Gulvet kalles Taijo, og en eventuell oppmerket konkurransematte kalles Shiaijo.

 • Gi: Uniform/drakt.

 • Harai: Sveip.

 • Hikite: Trekk-arm.

 • Hikiake: Trekk bein.

 • Kaeshi: Støt (med arm).

 • Kage: Krok (“hook”).

 • Kakete: Gripe tak.

 • Kamae te: Klar til kamp stilling.

 • Karate: Tom hånd.

 • Kata: En serie av forhåndsbestemte bevegelser i system. En kamp mot usynlige fiender.

 • Kerikomi: Støt (med bein).

 • Kihon: Grunnteknikker (“Basic”).

 • Kime: Uttrykk for fokusering av energi/kraft i trefføyeblikket av en teknikk.

 • Kokyu: Puste.

 • Kosa: Kryss (i blokk og stilling).

 • Kosa: Gå forover (for teknikker).

 • Kumite: Kamp.

 • Makiwara: Slagstolpe for å herde ulike kroppsdeler for slag/spark/blokkering.

 • Mokuso: Meditasjon.

 • Morote: Dobbel.

 • Nage: Kast.

 • Nowate: Gjør deg klar/forbered deg.

 • Obi: Belte.

 • Osu: (Uttales «ohsss») Hilsen/uttrykk for oppfattelse.

 • Te: Hånd.

 • Uchi: Slagteknikker.


KROPPSDELER 

 • Ashi: Fot.

 • Atama: Hode.

 • Chudan: Midtre del av kroppen (mage – bryst).

 • Empi: Albue.

 • Gedan: Nedre del av kroppen (underlivet).

 • Hara: Mageregionen.

 • Hiji: Albue.

 • Haito: Den delen av hånden hvor tommelen sitter.

 • Hiza: Kne.

 • Haisho: Baksiden av hånden.

 • Jodan: Øvre del av kroppen (inkl. hode).

 • Kakato: Hæl.

 • Ken: Knyttneve.

 • Kentsui: Bunnen på knyttneven.

 • Kin: Skrittet.

 • Ko-ken: Toppen på håndleddet.

 • Koshi: Tå-ballen.

 • Nukite: “Spydhånd”.

 • Shotei: Bunn på håndens innside.

 • Shuto: Håndkanten.

 • Sokuto: Ytterkanten på foten.

 • Te: Hånd.

 • Teisho: Samme som shotei.

 • Teisoku: Fotsåle.

 • Ude: Underarm.

 • Ura: Baksiden av hånden.

bottom of page