PRISER

Hva koster det å trene?

BARN

under 18
330 kroner / mnd

VOKSEN

over 18 år
450 kroner / mnd

FAMILIE

Flere trenende i samme familie?

Utøvere fra og med andre familiemedlem får 25 % rabatt.

 

Øvrig informasjon om betingelser

Vi trener ikke under skolens ferier, men medlemsskapet gjelder for hele året (12 måneder, avtalegiro kreves). Oppsigelse av medlemskap er beskrevet under arkfanen Innmelding – Klubbens generelle vilkår

ÅRLIG MEDLEMSAVGIFT OG ANDRE AVGIFTER


Årlig medlemsavgift (utover månedlig treningsavgift) blir fakturert en gang i året, for tiden i april, og den dekker obligatorisk skadeforsikring og medlemsavgift til Norges Kampsportforbund (NKF) og JKA.


Medlemsavgiften fastsettes årlig av årsmøtet og er frem til årsmøtet i 2021:

  • Årlig medlemsavgift for Mini og Junior (7-12 år):  kr 340,-                         

  • Årlig medlemsavgift for tenåringer og Senior (13 år og eldre): kr 420,-             


I tillegg kommer påmeldingsavgift til gradering og stevner for de som ønsker å konkurrere.


Påmeldingsavgiften til gradering er todelt da dette legges til en helg (2-3 dager):
Obligatorisk gasshuku (trening) + gradering.


Klubben avholder graderinger to ganger i året, som oftest i juni og i desember.


Prisen er avhengig av alder og hvilken grad (kyu) man graderer til.


Selve graderingsavgiften er for tiden kr 200,- og går til JKA.

Treningsavgiften som kommer i tillegg går til å dekke klubbens utgifter i forbindelse med gasshuku/gradering.


Påmeldingsavgiften til stevner i regi av JKA er kr 200,-.