top of page

INFORMASJONSSKRIV

Styret har utarbeidet et informasjonsskriv til klubbens medlemmer og foresatte som beskriver hvordan idretten og klubben fungerer. 


Her finner dere også en oversikt over klubbens egne arrangement samt eksterne arrangement som vi deltar på.

Hvis det skulle være informasjon dere synes mangler, så vennligst ta kontakt med klubben slik at vi får med dette også. Målet er å ha et komplett informasjonsskriv.


God lesning!

bottom of page