top of page

GRADERINGSPENSUM

Fra de avanserte utøverne vil vi kreve en litt høyere aktivitet/deltagelse før eksamen. Dere forstår muligens behovet for dette - for å unngå misforståelser rundt dette, vil følgende kriterier bli gjeldende:

For eksamen til:

5. og 4. kyu (blått og lilla belte): 55% deltagelse ved treninger de siste 6 månedene før eksamen


3., 2. og 1.kyu (brunt belte): 60% deltagelse ved treninger de siste 6 månedene før eksamen


1. Dan eller høyere (svart belte): 65% deltagelse ved treninger de siste 6 månedene før eksamen (1 års ventetid fra oppnådd 1. kyu eksamen)

bottom of page