top of page

KJETIL WÆTHING, STYRELEDER

 • BSKs representant utad

 • Ansvar for strategiplaner og økonomistyring

 • Godkjenner alle utlegg og transaksjoner

 • Har ansvar for å opprettholde et godt miljø i klubben

TRINE HAUGLAND, STYRETS NESTLEDER

 • Ansvarlig for å følge opp og bistå BSK’s ungdomsgruppe

 • Oversikt over JKA aktivitetskalender 

 • Ansvar for hjemmeside

 • Ansvar for søknader om offentlig støtte

 • Har ansvar for å opprettholde et godt miljø i klubben

KARI GULDTEIG, STYREMEDLEM

 • Ansvar for BSK’s medlemssystem 

 • Ansvar for inn./utmelding av medlemmer.

 • Ansvarlig for at medlemmers kontingent og andre avgifter er innbetalt.

 • Ansvarlig for kolleksjon av klubbklærJKA aktivitetskalender 

 • Har ansvar for å opprettholde et godt miljø i klubben

STEIN AAS-HAGA, STYREMEDLEM

 • Informasjon til klubbens medlemmer.

 • Ansvar for organisering av BSK Gasshuku

 • Arrangementsansvarlig (JKA Cup, Klubbturneringer og andre sportslige arrangement klubben gjennonfører)

 • Har ansvar for å opprettholde et godt miljø i klubben

ANDERS FUGELLI, STYREMEDLEM

 • Sponsoransvarlig.

 • Markedsføringsansvarlig

 • Ansvarlig for å synliggjøre BSK i sosiale medier, nærmiljø og media.

 • Ansvarlig for sosiale aktiviteter for BSK’s medlemmer utover organisert trening.

 • Hotellbooking i forbindelse med Gasshuku og andre arrangement

 • Har ansvar for å opprettholde et godt miljø i klubben

bottom of page